انواع سنگ کلیه و روشهای درمان آن – ایمنا

اگر چه با رایج شدن جرّاحی های لاپاراسکوپیک و استفاده از بی حسّی موضعی به جای بیهوشی؛ عوارض عمل جرّاحی به حدّاقل رسیده است؛ اما اگر فرض کنیم تمام مشکلات ناشی از عمل جرّاحی هم کنترل شود؛ بیمار تا مدّت ها از عوارض ناشی از فقدان یک عضو بدن خود رنج خواهد برد که از جمله آنها می توان به اسهال های صفراوی اشاره کرد که گاه تا چند سال پس از جرّاحی؛ بیمار را آزار می دهند. چه کسانی دچار سنگهای صفراوی میشوند؟ اگر چه آن ها ترکیب بندی های مختلف، سختی، تراکم و ساختارهای بلوری را دارند، اما هر دو به طور استثنایی دارای سنگ سخت، ظاهر مشابه، و به همان اندازه دارای خواص متافیزیکی یکسان هستند.

سنگ کلیه بر حسب اندازه، محل، مشخصات رادیولوژیکی، علت و اتیولوژی، ترکیب سنگ و شانس عود و برگشت سنگ تقسیم بندی می شوند. یکی از مشخصات دوره های تاریخــــی افغانســـتان این است که با بیشترین مد نیــت های تاریخی جهان اشناست. در منابع مختلف ما با نام های یاما، یما، جم، جمشید مواجه میشویم کــــــه مقصد از همهُ این چهار نام یما پاد شاه مؤسس سلطـــنت خـــانــــــــــدان پاراداتا(پیشدادی) میباشد. برای تشخیص خلوص رنگی یشم سبز از دستگاهی به نام دیکروسکوپ استفاده میشود.

دفاع در برابر تجاور وچپاول توریایی هــــــــا یکی از عوامل تشکیل دولت پر قدرت در افغانستان قدیم گردید. گرچه از اجتماعات اولیه و اشتراکی دوره های قدیم افغانستان تــا هنوز اطلا عات در دست نیست، ولی از ساختمان اجتماعات بعدی آنــــان معلومات نسبتاً بیشتری وجود دارد. دانشمندان و تاریخ دانان افغانی معلومات زیاد را در خصـــــــوص تاریخ قدیم افغانستان برای ما به ارث گذاشته، ولی تقدیم معلومات مفصــل درین مجموعه امکان پذیر نیست، درینجا به معلومـــــات مختـصر اکـتـفـا میشود. درین جــــا باید خاطــــــر نشان نمود که « اوستا» از قدیم ترین کتاب های است کــــه در سر زمیـــــن آریانا (افغانستان قدیم) نوشته شده وحتی بعضی از سرود های « ویدی» نیز دران آمده است.

یک نسخهُ خـــطی اوســـــتا بــــــه رسم الخط « دین دبیره» در کتاب خانهُ شاهی دنمارک در کوپنها گــــــــن موجوداست. جنگلات کشور در حدود یک ملیون هکتار مساحت را اشغال کرده است که در جریان جنگ طولانی وویرانگر صدمات جبران ناپذیر بران تحمیل شده است. احجار کریمه ازقبیل یاقوت، لعل و زمرد در جریان جنگ داخلی از طرف زورمندان محلی بطورغیرفنی استخراج وازطریق قاچاق به خارج از کشور انتقال گردید. درینجا بـــــــطور مختصر از پادشاهان قدیم افغانستان(آریانا) یادآوری میگردد. اثاریکه از مغاره ( قره کمرـ هیبک) بدست آمده مربوط به مردم دورهُ قدیم سنگ است. کاهش مایعات بدن به علت اسهال یا تعریق بیش از حد.

وی با بیان اینکه تغییرات وزنی بسیار زیاد ودر مدت زمان کوتاه، اعم از کاهش یا افزایش ناگهانی و سریع وزن، یکی از علل تشکیل سنگ کیسه صفرا است گفت: تغییرات وزنی بیش از ۵۰۰ تا ۷۰۰ گرم در هفته توصیه نمیشود و این تغییرات در زنان بیش از مردان اهمیت دارد. اگر مقدار اضافه وزن شما در قسمت شکم و کمر بیشتر از باسن و ران باشد، احتمال داشتن سنگ کیسه صفرا را در شما بالا میبرد. سنگ ها پس از مشاهده از طریق این لوله آندوسکوپی از بدن خارج می گردند. آزمونهای سوخت و ساز در بدن از مخلوط آب سنگین با ۱۸O H۲ آبی که اکسیژن آن ایزوتوپ ۱۸O است نه ۱۶O برای انجام آزمایش اندازه گیری سرعت سوخت و ساز بدن انسان و حیوانات استفاده میشود.

بنابراین، فرد باید نسبت به زینت کردن با الماس هوشیار باشد و درصورتی که فرد در یک قالب بد ذهنی قرار دارد باید آنها را از بدن دور نگه دارد. گاز استخراج میگردد که یک مقدار کــــم آن در داخل کشور بمصرف میرسد ومتباقی آن بخارج صادرمیگردد. ازان جمله در حدود هشت ملیون هکتار زمیــــن کاشته میشود ومتباقی آن تا هنوز دست نا خورده باقی مانده است. معادن نقره، طــلا، آهــن، ســرب، مـس، سیماب، یورانیوم وغیره تا هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است.

معادن افغانستان تقریباً دست ناخورده باقی مانده است. همان طور که در بالا عنوان کردیم سنگ پا به صورت طبیعی از فعالیت های آتشفشانی بدست می آید و همچنین دارای وزن سبکی است به همین دلیل می توان از آن در صنعت ساختمان سازی استفاده کرد. آب در اوپال ها و به خصوص انواع قیمتی آن وجود دارد و مقدارش متغیر است که با گذشت زمان با تبخیر و خروج آب از کانی اوپال، باعث ترک خوردگی و تضعیف پدیده هفت رنگی در آن می شود ک با اشباع این سنگ ها از آب یا روغن از بروز ترک خوردگی آنها جلوگیری می شود.

شما می توانید آب ریشه قاصدک تازه را بگیرید یا آن را به صورت چای بخرید. شما میتوانید با مصرف مکمل همراه با وعدهی غذایی این خطر را کاهش دهید. این بافت نتیجهی سرد شدن آهسته زیر سطح زمین و آمدن ناگهانی ماگما به سطح زمین است که نخست با پدیدآمدن بلورهای درشت و سپس با بلورهای ریز همراهی میشود.5. استفاده مداوم از سنگ پا موجب کوچک شدن و نرم شدن سطح آن می شود. محل میخچه و یا پینه را در آب گرم به مدت پنج تا ۱۰ دقیقه قرار دهید تا پوست نرم شود. همان تستهای که یخ را آب میکند، سنگ رنگ پول را پاک میکند، روی آتش نمیسوزد را انجام داده است.

تغییر رنگ این روش همانند روش بالا دارای دوام است و تغییر رنگ نمیدهد. برای کم کردن احتمال شکستن سنگ توپاز، فردی که مسئول تراش دادن آن است، دستگاه برش را بر اساس شیارهای این جواهر تغییر زاویه داده و تنظیم میکند. بیش از هشتاد فیصد مردم مصروف زراعت ومالداری بوده و متباقی آن در دستگاه دولتی، صنعت، تجارت و خدمات کار میکند. نفت به مقدار بسیارکم استخراج شده وبطور خام (تصفیه ناشده) در دستگاه های برق حرارتی وگرم کردن منازل به مصرف میرسد. این نوع استخراج به معادن متذ کــــــــره صدمات بزرگ را وارد آورد . اما جنگ داخلی استخراج این معادن را نیر متوقف ساخت.

به گزارش صمت به نقل از بیبیسی انگلیسی، ولایت شرقی ننگرهار در افغانستان دارای معادن تالک است. درین جا باید با تأسف یاد آوری نمود کــــــه هشتاد فیصد مؤسسات صنعتی در جریان جنگ داخلی از بین رفته است. انکشاف مؤسسات صنعتی بخاطر کمبود نیروی برق بســـــیار بطی بوده است. البته انکشاف زراعت وآبیاری باعث بوجود آمدن وادی هـــــــــای سرسبز، شهر های متمول وپر نفوس میگردید. شهر قدیم بلخ کـــــــه مرکز اقتصادی و سیاسی سرزمین باخــــــــــتر ( افغانستان باستان ) بود، بطور دوامدار توریایی های سواکار و چادر نشین اسیــــــــای مرکزی را بطرف خود میکشید. آثار قصر های قدیم در « ناد علـــی سیستان » نیز یکی از مثال های قدیم جامعهُ طبقاتی افغانستان است.

از جانب دیگر حکومت مرکزی افغانستان هم قادر نیست تا درین شرایط دشوار احصائیهُ لازمه را فراهم کند. قبل از جنگ داخـــلی تحمیل شده، در حدود هفتاد هزار هکتـار زمین را باغ های انگور، سیـــب، انار، شکرپاره، زردالو، الوبالو، گیلاس، ناک، پسته، بادام وغیره در بـر گرفته که یک مقدار حاصلات این باغها برای مصرف داخلی بوده و بخـــــــــش زیادتر آن بخارج صادر میگردید. ما همــــــه میدانیم که قدرت دولتی در طول تاریخ افغانستان، حتی میتــــــــــوان گفت درسراسر جهان، در دست یک گروپ کوچک زور مندان قـــرار داشته و متباقی اقشار وسیع جامعه ، بدون مدنظر داشت وابستگی سمتـــی، قومی، قبیله وی وغیره جبراً و جمعاً در خدمت گروپ مذکور قرار دارنــــد.

وی در مورد درمانهای دارویی در این بیماری گفت: درمان دارویی به علت امکان عود مجدد سنگ، معمولا توصیه نمیشود. این سوزش می تواند به علت ریفلاکس صفرا رخ دهد. متاسفانه تغذیهی نامناسب امکان ابتلا به سنگ کیسهی صفرا را افزایش میدهد. پاکسازی باعث می شود که صفرا رقیق شود و سنگ کیسه صفرا دفع شود. سنگ در کلیه زمانی تشکیل میشود که مواد کریستالی موجود در کلیه مثل کلسیم،اگزالات و اسید اوریک مقدارشان از مواد مایع بیشتر شوددر این حالت میتواند به یکدیگر متصل شوند و در کلیه رسوب کنند. از شواهد بدست آمده چنین به نظر میرسد که افغانستان چند ین هزار سال قبل از میلاد داخـــل یـــک تحـــــــول بزرگ اجتماعی شده و در نتیجهُ انکشاف زراعت وآبیاری و وسایل آن به مرحلهُ جامعهُ طبقاتی رسیده است.

باغداری نقش بزرگ در اقتصاد کشور دارد. درین سازمان اجتماعی پدر رئیـــس خانواده، ریش سفید، بزرگ ورئیــــس طائفه بود. طیف رنگهایی که در سنگها مشاهده میشود شامل سیاه، سفید، شیری، زرد، نخودی، خاکستری، صورتی، بنفش، زرشکی، عنابی، فیروزهای، سبز، لاجوردی، قهوهای، یشمی و آجری است. اما درد سنگ کلیه با درد حاملگی خارج از رحم تفاوتهایی دارد که میتوان آنها را از هم متمایز کرد. از متن اوستا چنین بر می آید که یمــــا مدت ها قبل از ظهور زرتشت سلطنت کرده ودر گذشته است. پایتخت سلطنت یما شهر بخدی(بلخ امروز) بود . در حدود سه هزار سال قبل از میلاد مسیح در افغانستان زراعت وآبیاری پیشرفته، شهر های توانگر وپرنفوس وجود داشت.

دیدگاهتان را بنویسید